HomeHome

Excalibur Language School

Excalibur Language School
Volimo svoj poziv i đaci to osećaju. Verujemo da su prava motivacija i prijateljska atmosfera neophodni preduslovi za uspešno i produktivno pohađanje časova engleskog jezika. Pridržavamo se međunarodnih standarda podučavanja, tečajevi su usklađeni sa Common European Framework, i specijalizovana smo škola engleskog jezika. Naše učionice u prizemlju omogućavaju lak pristup i đacima sa fizičkim hendikepom. Svako ima pravo na znanje. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Excalibur Exam Centre

Excalibur Exam Centre osnovan je u decembru 2012, kao izdvojeni deo konzorcijuma Excalibur koji se bavi pružanjem svih usluga u vezi sa učenjem engleskog jezika.